Missie JCI: “Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen”

JCI Tielt is een onderdeel van Junior Chamber International, een internationale organisatie van jonge (max 40j) ondernemende mensen. Door hun engagement, vriendschap en het realiseren van creatieve projecten groeien zij tot toekomstgerichte ondernemende voortrekkers.

JCI Tielt is een lokale afdeling van JCI. Binnen JCI Tielt werken we rond 4 pijlers

  • Persoonlijke ontwikkeling: vormingen (soft skills), bedrijfsbezoeken, trainingen, enz.. Met andere woorden vaardigheden leren die niet op het gebruikelijke curriculum staan van het (hoger) onderwijs;
  • Gemeenschap: projecten rond ecologie, (kinder)onderwijs, verenigingen, enz.;
  • Internationalisme: jaarlijks worden diverse JCI-evenementen op provinciaal, Vlaams/Waals, Belgisch, Europees en Internationaal niveau georganiseerd door JCI International. Met JCI Tielt kan je dergelijke regionale, nationale, Europese of zelfs wereldcongressen bijwonen;
  • Business: je hoeft voor een JCI-lidmaatschap geen zelfstandige of ondernemer te zijn, maar wel ‘ondernemend’. Onze leden zijn hetzij zelfstandigen, hetzij geëngageerde en ondernemende personen die een goede voeling hebben of wensen met de lokale en supralokale business. In die zin laat JCI toe om te netwerken en worden er geregeld business-activiteiten georganiseerd. En... heel wat (ex-)JCI-leden zijn onder impuls van JCI hun zelfstandige carrière gestart.

Maar even belangrijk, en zoniet nog belangrijker: dat alles doen we bij JCI Tielt met een zeer gezonde dosis fun & amusement: we zijn bovenal een aangename vriendenbende die zowel serieuze projecten aankan, alsook weet hoe plezier te maken 😊. Bovendien zijn er diverse AV's (3 per jaar) en activiteiten mét partner.

Een aantal van onze activiteiten van de voorbije jaren zijn: JCI Tielt Comedy Night, JCI Tielt After Work, Weekend, Culinaire Carrousel, diverse interne en externe vormingen en trainingen, Learning by business, enz. In het verleden organiseerden we reeds e-bouwen beurzen (2010-2012), een JCI Vlaams congres (2016), Nacht van de Pracht (2015 & 2017), enz..

We houden maandelijks (niet in juli en augustus) op de derde dinsdag van de maand in de Shamrock Tielt om 19u30 (incl. Diner) een ledenvergadering waarop een spreker komt, een bedrijfsbezoek wordt georganiseerd, enz.

JCI Tielt telt op heden ruim 60 leden en kandidaat-leden en is daarmee één van de grootste en - al zeggen we het zelf 😇 - meest bruisende JCI-afdelingen van (West-)Vlaanderen.

Hoe kan ik lid worden van JCI Tielt?

Klik hier voor meer informatieOntstaan van JCI

JCI is ontstaan uit de ruines van de 1ste wereldoorlog, toen er nood was de wereld opnieuw op te bouwen. Als iedereen actief meewerkt aan de maatschappij en gemeenschappelijke waarden deelt, dan is wereldvrede een natuurlijk gevolg. We zijn nog steeds veraf van dit doel, dus actieve deelname in de maatschappij is nog steeds noodzakelijk. Lokale afdelingen moeten betrokken zijn bij de lokale gemeenschap door middel van projecten die een positieve impact hebben op de maatschappij. Het onderwijssysteem en ziekenhuizen zijn voorbeelden van “things we take for granted” maar ooit ontstaan zijn uit vrijwilligerswerk.

Er zijn nog talloze opportuniteiten die als basis kunnen dienen voor een goed project met impact. Dit vraagt natuurlijk het opnemen van verantwoordelijkheden en leiderschap door onze leden. Gezond evenwicht tussen Fun Activiteiten en Projecten met impact. Een Lokale Afdeling bloeit als er een gezond evenwicht is tussen activiteiten en projecten.

Activiteiten zijn vooral intern gericht met als belangrijkste doel om de goede sfeer te bevorderen. Projecten die bijdragen aan de missie en visie van JCI zijn de reden waarom iemand lid wordt van de vereniging.

Deze laten ons toe om:

  • Verantwoordelijkheid op te nemen
  • Bij te leren, vaak door fouten te maken
  • Positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen